کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
رم 1 گیگابایت - هارد 65گیگ

ترافیک و پهنای باند نامحدود

ترافیک نامحدود

پورت 100 مگابایت و 1 گیگابایت

آپتایم 99.99 %

دسترسی کامل به کنسول در صورت نیاز کاربر

پشتیبانی 24/7

رم 2 گیگابایت -

هارد 150گیگ

ترافیک و پهنای باند نامحدود

ترافیک نامحدود

پورت 100 مگابایت و 1 گیگابایت

آپتایم 99.99 %

دسترسی کامل به کنسول در صورت نیاز کاربر

پشتیبانی 24/7

MB رم 512 -

هارد 30 گیگ

ترافیک و پهنای باند نامحدود

ترافیک نامحدود

پورت 100 مگابایت و 1 گیگابایت

آپتایم 99.99 %

دسترسی کامل به کنسول در صورت نیاز کاربر

پشتیبانی 24/7

رم 4 گیگابایت -

هارد 300 گیگ

ترافیک و پهنای باند نامحدود

ترافیک نامحدود

پورت 100 مگابایت و 1 گیگابایت

آپتایم 99.99 %

دسترسی کامل به کنسول در صورت نیاز کاربر

پشتیبانی 24/7

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.144.14.134) وارد شده است.