کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
لایسنس دایرکت ادمین -

برای کاربران ما 10.000 تومان


در صورتی که از کاربران لیدر وی اس هستید برای خرید تماس بگیرید


برای کاربر معمولی 15000 تومان

لایسنس سی پنل -

برای کاربران ما 25.000 تومان


در صورتی که از کاربران لیدر وی اس هستید برای خرید تماس بگیرید


برای کاربر معمولی 50.000 تومان

لایسنس کلود لینوکس - پرداخت ماهانه

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.144.14.134) وارد شده است.