کارت خرید

هاست دانلود ایران

 • فضا 10 گیگابایت


  • ترافیک نامحدود

   پورت 2 و 10 گیگ

   آپتایم 99.99 %

   دسترسی کامل به کنسول در صورت نیاز کاربر

   پشتیبانی 24/7
 • فضا 100 گیگابایت


  • ترافیک نامحدود

   پورت 2 و 10 گیگ

   آپتایم 99.99 %

   دسترسی کامل به کنسول در صورت نیاز کاربر

   پشتیبانی 24/7
 • فضا 200 گیگابایت  • ترافیک نامحدود

   پورت 2 و 10 گیگ

   آپتایم 99.99 %

   دسترسی کامل به کنسول در صورت نیاز کاربر

   پشتیبانی 24/7
 • فضا 50 گیگابایت


  • ترافیک نامحدود

   پورت 2 و 10 گیگ

   آپتایم 99.99 %

   دسترسی کامل به کنسول در صورت نیاز کاربر

   پشتیبانی 24/7